Filozofia | Oferta | Aktualności | Referencje | Media o nas | Public Relations | Kontakt
Referencje
Freelancer PR
Referencje
The best of Rafal Olbinski
Referencje
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Referencje
Wojewódzki Dom Kultury
Referencje
Firma Handlowa Agnieszka Migoń
Referencje
Forum Pracodawców w Kielcach
Referencje
SRLiF Fundusz Lokalny w Kielcach
Referencje
Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne
Referencje
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
Referencje
Raport roczny FRDL 2008/ Annual report FSLD 2008.
Referencje
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Referencje
XVI Sympozjum Naukowo - Techniczne: KRUSZYWA, CEMENT, WAPNO 7-9 października 2009.
Referencje
FABET S.A. Kielce
Referencje
Raport roczny ŚC FRDL 2009.
Referencje
ARCHIplaneo - architektura, urbanistyka, wnętrza.
Referencje
Art Marketing Media
Referencje
Europejska Agencja Rozwoju
Referencje
Komitet Pomocy Dzieciom Chorym Onkologicznie
Referencje
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Referencje
Wojewódzka Bliblioteka Publiczna
Referencje
OMYA Sp. z o.o.
Referencje
PROJEKT "Mamy pracujace mamy!"
Referencje
ŚZPP Lewiatan
Referencje
Wydawnictwo BMP Sp. z o.o.


www.freelancerpr.eu
:: linki ::