Filozofia | Oferta | Aktualności | Referencje | Media o nas | Public Relations | Kontakt
Public Relations
Freelancer PR

"Wszystkie przedsiębiorstwa kochają swoich klientów, ale będzie to miłość nieodwzajemniona, jeśli nie będą z nimi rozmawiać i ich słuchać"-Frederick Newell

- Public relations to dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem.
- Public relations to podstawa dobrego biznesu i efektywnego działania.
- Pomaga osiągnąć zrównoważony rozwój, skutecznie unikać konfliktów i sytuacji kryzysowych.
- PR pozwala być o krok przed konkurencją, w sposób naturalny przewidywać i przygotowywać się do zmian rynkowych, społecznych i politycznych
- Wspiera kierownictwo w sprawnym zarządzaniu organizacją.
- Buduje trwałe i pozytywne relacje z otoczeniem: mediami, pracownikami, inwestorami, kontrahentami, akcjonariuszami, społecznością lokalną.
- PR buduje wizerunek i prestiż organizacji.
- Przekazuje informację, promuje dobre rozwiązania i innowacyjne pomysły.

Bez PR nie ma skutecznej komunikacji!

www.freelancerpr.eu
:: linki ::