Filozofia | Oferta | Aktualności | Referencje | Media o nas | Public Relations | Kontakt
Filozofia
Freelancer PR
Fot. Fabio/IFA Milano
MAGDALENA FUDALA właścicielka Firmy Doradczej FREELANCER PR, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz absolwentka Podyplomowego Studium Public Relations Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako dziennikarka i publicystka w dzienniku "Echo Dnia" w Kielcach i ogólnopolskim tygodniku "Przegląd" w Warszawie. Stypendystka projektu "Gand schamme for journalists and media support" w Brukseli. Laureatka nagrody marszałka województwa świętokrzyskiego i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP za publikacje dotyczące tematyki samorządowej.

Była menedżerem w administracji rządowej, odpowiadała za działania public relations dla urzędu wojewody i projektów europejskich - przedakcesyjnych i akcesyjnych, a także za zarządzanie informacją, kreowanie polityki medialnej, współpracę z mediami i budowanie strategii promocyjnej. Odpowiadała za przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej w regionie przed Referendum Europejskim w 2003 roku. Szefowa protokołu dyplomatycznego.Organizatorka regionalnych wydarzeń specjalnych.

Obecnie niezależny doradca i konsultant public relations. Specjalizuje się w relacjach z mediami, komunikacji wewnętrznej, komunikacji kryzysowej i CSR. Trener w szkoleniach z zakresu budowania wizerunku, autoprezentacji, relacji z mediami oraz zasad savoir - vivre wg. protokołu dyplomatycznego. Prowadzi również doradztwo biznesowe w obszarze marketingu i strategii komunikacji. Jest prelegentem z zakresu komunikacji kryzysowej na konferencjach i seminariach branżowych.
Od lutego 2009 także rzeczniczka prasowa spółki Dyckerhoff Polska, będącej częścią międzynarodowego koncernu przemysłowego Buzzi Unicem.

www.freelancerpr.eu
:: linki ::