Filozofia | Oferta | Aktualności | Referencje | Media o nas | Public Relations | Kontakt
Aktualności
Freelancer PR

2014-06-13

20 lat na rzecz przedsiębiorczości

20 lat istnienia świętowało Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach. Z tej okazji wręczono pamiątkowe statuetki członkom założycielom i lokalnym władzom
- Dwadzieścia lat temu grupa kieleckich przedsiębiorców powołała do życia jedną z pierwszych organizacji, skupiających właścicieli i menedżerów firm Regionu Świętokrzyskiego. Jubileusz jest dla nas tym bardziej ważny, że przypada w 25 rocznicę III RP i w 10-lecie integracji Polski z Unią Europejską. Nasza organizacja wpisała się doskonale w te zmiany, dając merytoryczne wsparcie przedsiębiorcom, mając wpływ na rozwój rynku pracy i wyrażając opinie środowiska biznesowego w kluczowych dla regionu kwestiach - mówił Ireneusz Janik, prezes Forum Pracodawców w Kielcach.
www.freelancerpr.eu
:: linki ::